Om meer dan een reden.....
Bwandafonds
Nieuws
© Bwandafonds 2021
Welvaart
Nieuw beleid
Meedoen met......
Waarom niet
Statistiek

U heeft maar 1 reden nodig om mee te doen; we geven er 10 !!!!

1 Er blijft niets aan de strijkstok hangen. We garanderen u dat alles wat u bijdraagt, zelfs het kleinste bedrag ter plekke in Oeganda komt. 2 Het is toch prachtig dat wat meer dan honderd jaar geleden is begonnen nog steeds doorgaat. Een voorrecht om daarmee verbonden te zijn. 3 We mikken op een brede (familie) schare van donateurs. Ook met vele kleine bijdragen maken we een mooie stroom. 4 Maak het uzelf gemakkelijk, boek automatisch een bedrag per maand over. We zijn bescheiden: Vijf euro per maand vinden we al een prachtig bedrag.  5 Deel een financiële meevaller. Krijgt u geld terug van Nuon of Essent (niet denkbeeldig met deze zachte winter) denk dan eens aan ons fonds. U zult de donatie niet missen. 6 Oude spullen van enige waarde niet weggooien. Ons Bwandafonds maakt het geweldig om deze spullen b.v. via marktplaats te verkopen. Wel het bedrag op onze rekening storten he ? 7 U bevindt zich met uw donatie in goed gezelschap. We hebben al aanzienlijke opbrengsten gehad van o.a. collectes in de Domincuskerk te Amsterdam en de Soroptimistenclub Kennemerland. En natuurlijk vanuit de familie. 8 Ook internationaal worden de Daughters of Mary ondersteund met donaties en zijn er samenwerkings verbanden o.a. met de universiteit van Seattle USA. 9 Als u toevallig voor vakantie naar Oeganda gaat, dan heeft u een mooi extra reisdoel. De zusters zullen u als donateur, beslist willen ontvangen. 10  “De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft”.

Hebben we u geraakt?     Kom dan direct in actie !!

Het nummer van de bankrekening vindt u

En  nog een info folder.

Is welvaart een voorrecht ?

Alleen om te hebben, ja.

Is welvaart dan een recht ?

Als het een recht is, is het

een recht voor iedereen.

Als het geen recht is, wat

geeft ons dan het recht dit

niet te delen.

Het overheidsbeleid voor

ontwikkelingssamenwerking is

momenteel participeren.

Grootschalige projecten zijn “uit”

en ook het micro-krediet heeft

niet gebracht wat ervan verwacht

werd.

Participeren is precies wat ons

Bwandafonds doet, al vanaf

2008. Goed bezig !

Weggegooid geld, laat die

mensen toch, ze zijn gelukkig

met niets.

Laten we onszelf toch niets

wijsmaken; Ook in Oeganda

opent internet de wereld. Iedere

ouder wil voor de kinderen een

beter leven, meer perspectief en

betere gezondheidszorg.

 Ik heb niets met de kerk,

waarom zou ik dan geld geven

aan een katholieke instelling.

Vanuit ons perspectief misschien

een valide argument. Maar kijk

eens met andere ogen: De

Bannabikira vormen al meer dan

100 jaar een solide organisatie.

En nog belangrijker, de zusters

zijn niet uit op macht of

persoonlijke rijkdom. Zijn dat niet

juist voorwaarden voor een

goede besteding van onze

donaties? 

Wat hebben we de afgelopen

jaren bijeengebracht met het

Bwandafonds:

2008

11.100 euro

2009 3000 euro 2010 3200 euro 2011 4633 euro 2012 2200 euro 2013 4150 euro 2014    3900 euro 2015 5700 euro 2016    3000 euro 2017    24.600 euro (vastenactie) 2017    4200 euro 2017 4000 euro (Tolhuis legaat) 2018 3870 euro 2018 16.000 euro (Tolhuis legaat) 2019 3600 euro 2020 4000 euro Totaal   meer dan 100.000 euro De reguliere donaties zijn con- form onze doelstelling verdeeld. Specifieke donaties gaan natuurlijk naar het gevraagde doel. Geef dit aam als u doneert.
hier hier