Wat we nastreven...
Bwandafonds
Blog
© Bwandafonds 2021

Schoolgeld

Schoolgeld voor (boarding school) kinderen zonder ouders of familie, afhankelijk van leeftijd en niveau van onderwijs, 100 tot 350 euro per kind per termijn. Een schooljaar heeft twee termijnen. Dat betekent dat voor een kind op de basisschool jaarlijks 200 euro opgebracht moet worden, voor een leerling van het voortgezet onderwijs 700 euro.

Gebouwen

De gebouwen van de lagere school, St. Theresia, dateren nog van de jaren twintig van de vorige eeuw en zijn dringend toe aan restauratie.

St Mark VII school voor dove (en doof-blinde) kinderen

Familie’s weten zich geen raad met deze zwaar gehandicapte kinderen, vaak worden ze sterk verwaarloosd. Ook vanuiut de overheid is er weinig aandacht. Deze school geeft deze groep kinderen een basis om verder te kunnen leven. De naam van de school verwijst naar Marcus 7: ..... zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.  

Doelstelling

In 2007, na de hernieuwde kennismaking met de Bannabikira zusters is het plan ontstaan om een Bwandafonds te starten. De doelstelling was enerzijds familie, vrienden en kennissen bekend te maken met het werk in Oeganda en anderzijds om een vorm van structurele steun te genereren voor activiteiten die onze familie- missiezusters begonnen. Bijna alle door tante Cato en tante Aagje gestarte en begeleide activiteiten: lager en voortgezet onderwijs voor meisjes, een Teachers Training Centrum, een opleiding tot Bannabikira, ziekenzorg, opvang van wezen, dovenschool, godsdienstonderwijs, agrarische werkzaamheden zijn voortgezet door de Bannabikira Sisters.

Op een aantal punten is dringend ondersteuning nodig:

Donaties

Bij uw donaties kunt u aangeven waarvoor het geld dat u doneert bestemd is. Geeft u niets aan dan verdelen we het geld over de drie hierboven gestelde doelen