Renovatie Meisjesslaapzaal
Bwandafonds
Producten
© Bwandafonds 2021
RENOVATIES  2018/2020 Tijdens het bezoek dat Tessel en Riet in 2017 brachten aan Bwanda bleek de meisjesslaapzaal van de Thersia-primary- school in deplorabele staat. Vooral het lekkende dak, betsaande uit asbest platen baarde Tessel zorgen. Wat konden we met ons fonds doen om hier verandering in te brengen? Dankzij  het Tolhuijslegaat kon de Dominicusgemeenschap  te Amsterdam een bedrag van in totaal 20.000 Euro ter beschikking ter beschikking stellen aan de Primary Theresiaschool. Het werd daardoor mogelijk het asbest- en ook lekkende dak te vervangen en enkele hiermee samenhangen maatregelen treffen zoals ’n heus plafond, betere afscheiding van de slaapruimtes voor de surveillanten, aanpassing sanitair, etc. De fotorapportages laten zien hoe de leerlingen werden ingeschakeld om het gebouw te ontruimen en later opnieuw in te richten. Jong en oud liep met ledikanten en matrassen te sjouwen. De directie, de medewerkers van de school, de oudercommissie, de leerlingen, wie al niet, waren juichend over het resultaat. Er kwam geen eind aan de stroom dankbetuigingen. Voor hen, maar ook voor ons was het een opluchting dat aan een ongezonde situatie een eind was gekomen en daarmee bijgedragen kon worden aan de voorwaarden voor een goed onderwijs- en leefklimaat.