Belastingvrij schenken
Bwandafonds
Producten
© Bwandafonds 2021
Bwandafonds sluit deal met fiscus!!! Dit klinkt heel spannend, maar door de verkregen ANBI status is het mogelijk om giften als aftrekpost op te voeren. ANBI Status: Doordat het Bwandafonds een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft is het mogelijk giften als aftrekpost op te voeren in uw belastingaangifte. Hier geldt wel een drempel van 1% van uw bruto inkomen. Met uw steun kunnen wij ons inzetten voor de doelen van het Bwandafonds. De fiscus betaalt dan, afhankelijk van de belastingschaal waaronder uw inkomen valt, tot bijna 50% van de gift die u doet. Periodieke gift Schenkt u ons voor minstens vijf jaar lang een vast bedrag ? Dan is dit een zogenaamde periodieke gift. Een periodieke gift kunt u altijd volledig aftrekken (dus hier geldt de drempel van 1% niet) bij uw aangifte van inkomstenbelasting. De periodieke gift moet u wel eerst vastleggen in een onderhandse overeenkomst. De hoogte van de gift is aan u, belangrijk is dat u die aangaat voor een periode van minimaal 5 jaar. Die onderhandse overeenkomst (al gedeeltelijk ingevuld) vindt u hier: De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren. Eén voor u en één voor ons. Print ze uit en vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken deze. Stuur beide overeenkomsten in een envelop naar Bwandafonds p.a. Beukenlaan 2 2382ER Zoeterwoude. U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te sturen. Wij vullen op de formulieren een transactienummer in. Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u uw exemplaar terug. Bewaar deze overeenkomst goed! Het kan zijn dat de belastingdienst hiernaar vraagt !
periodiek schenking periodiek schenking