Renovatie jongensslaapgebouw
Bwandafonds
Producten
© Bwandafonds 2021
Renovatie jongensslaapgebouw.

Aagje Wesselingh verzuchtte in

1925: “Wanneer zal het

klaarkomen? Dit jaar hoop ik.”

En inderdaad, het huidige slaapgebouw dateert van 1925. Een volledige nieuwbouw is nu nodig, niet alleen vanwege de bouwkundige staat maar zeker ook om te voldoen aan de eisen van deze tijd. De bouw is inmiddels gestart !! De ouders van de Theresiaschool hebben het overgrote deel van de bouwmaterialen bijeengebracht. Het Tolhuijslegaat van de Dominicuskerk in Amsterdam heeft een royale bijdrage gedaan waardoor de werkzaamheden nu van start kunnen gaan. Het Bwandafonds zet zich nu in om de resterende gelden (ongeveer 40.000 Euro) bij elkaar te brengen. We benaderen acties andere fondsen, serviceclubs en kloosterordes die we maar kunnen vinden. En natuurlijk kunt u ook een financiele bijdrage leveren door geld over te maken naar ons rekeningnummer onder vermelding “Jongensslaapgebouw”.
Hierboven een impressie van het ontwerp van de nieuwbouw. Hiernaast ziet u de deplorabele staat van het huidige gebouw met op de voorgrond een gedeelte van de bouwmaterialen die inmiddels zijn aangevoerd.