Stichting en ANBI  informatie
Bwandafonds
Producten
© Bwandafonds 2021

Stichting en ANBI informatie

Sinds 30 april 2021 is het Bwanda fonds officieel een stichting: Stichting Bwandafonds.

Ook is het Bwandafonds nu ANBI erkent. Zie voor meer info over belastingvrij schenken:

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit: Tessel Linders Voorzitter Sofie de Groot Secretaris Jan Verkleij Penningmeester Het bestuur wordt aangevuld met: Riet Nouwens, Marloes Wesselingh, Samuael Takken en Nico Wesselingh. Zowel bestuur als andere leden werken onbezoldigd

Beleidsplan

Het beleidsplan van het Bwandafonds kunt u downloaden met de knop hiernaast

Doelstelling

Het doel van het Bwandafonds is om structurele steun te bieden aan activiteiten die zich richten op onderwijs en welzijn van jongeren en ouderen in Bwanda. Dit doen we door: o Geld te doneren voor scholing van een aantal jongeren wier familie door omstandigheden niet zelf deze kosten kunnen dragen; o Geld te doneren om de leefomstandigheden van inmiddels gepensioneerde zusters te verbeteren (men kent geen oudedagvoorziening); o Geld te doneren voor het verbeteren van de scholing in het algemeen; o Geld te doneren voor specifieke projecten. Dit zijn projecten die in de meeste gevallen voorzien in verbetering van de lokale leefomstandigheden.

Contact informatie

Correspondentie adres:

Stichting Bwandafonds Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 35 1906CH  LIMMEN,  Nederland Mail: contact(at)bwandafonds.nl Web: www.bwandafonds.nl

Financiele informatie

Robobank   NL31 RABO 0369749820  tnv Stichting Bwandafonds Fiscaal nummer (RSIN): 862576957 Financieel overzicht over de jaren 2007-2020 kunt u hier downloaden Staat van baten en lasten over 2020 kunt u hier download Jaaroverzicht 2021 zowel activiteiten als financien
Beleidsplan Fin. overzicht 2007-2020 St van baten en lasten 2020 ANBI schenken Jaar overzicht 2021