Vastenactie 2017
Bwandafonds
Blog
© Bwandafonds 2021

Vastenactie 2017: We doen mee met ons fonds als

“eigendoel” voor de parochiele vastenactie

Vastenactie is een bij velen bekende actie. Vanuit de katholieke kerk wordt er in de vasten geld ingezameld voor een doel in de derde wereld. De vastenactie organisatie heeft een algemeen landelijk doel dat elk jaar wordt vastgesteld. Maar parochies kunnen ook een eigen doel indienen. Enige maanden geleden hebben wij bij de parochie H Thomas te Alphen aan den Rijn een aanvraag ingediend . We vroegen of de St Mark VII school voor dove en doofblinde kinderen het “eigen” parochiele doel zou mogen zijn voor de vastenactie 2017. De goedkeuring vanuit het pastorale team was de eerste stap. We hebben daarna een plan ingediend bij “Vastenactie”. Dit plan heeft van Cordaid (deze organisatie is ook betrkooen bij Vastenactie) een positief advies gekregen. We verwachten in december de formele goedkeuring.

Ons doel omvat 4 sub-doelen,

in het kort:

Moestuin:Opzetten van een eigen moestuin zodat voorzien kan worden in voedsel voor de intern wonende leerlingen. Opslag oogst: Voorzien in opslag voor de eigen producten uit de tuin zodat deze voor lange tijd beschikbaar zijn. Het gaat om gierst, cassave, bonen en mais opbrengst van de moestuin. Keuken: Verbetering van de keuken. Nu wordt er gekookt op een vuurtje buiten onder een afdak. Drinkwater: Voorzien in een goed en betrouwbaar drinkwater systeeem. Dit systeem bestaat uit een tank waarin regenwater wordt opgevangen, pomp en leiding systeem naar tappunten.

Begroting

Om de doelen te realiseren is een bedrag nodig dat begroot is op 24.673 Euro.

Vastenactie

Vastenactie doet 50% bovenop het bedrag dat we in de parochie ophalen in de collectes, de vastenzakjes en wat er via de bank wordt gestort. Als we dus ruim 16.200 Euro phalen in de parochie zitten we op het bedrag dat nodig is om de doelen te realiseren.

Folder

Er is een folder beschikbaar met nadere info. Deze kunt u hier bekijken en downloaden.
We willen u graag aanmoedigen om mee te doen. Vastenactie Nederland verhoogt namelijk uw bijdrage, uw gift wordt 50% meer waard !!. Er zijn wel wat spelregels, onder andere dat uw gift herkenbaar voor dit doel moet zijn en dat uw gift binnen moet komen in de vastenperiode. In 2017 is dat van 1 maart tot 15 april. Zie hier hoe u mee kunt doen met de landelijke vastenactie van de Katholieke kerk. U kunt natuurlijk ook alvast uw gift storten op de rekening (zie hier) van het Bwandafonds ovv vastenactie 2017. Dan zorgen wij dat uw bijdrage op de juiste manier meegaat in de vastenactie en uw gift dus 50% meer waard wordt.   
Huidige “keuken”
Huidige provisorische wateropvang    
Land dat beschikbaar is voor de moestuin

Nadere info

De aanvraag die we in hebben gestuurd naar Vastenactie. Hierin staat uitgebreide info over ons fonds en de doelen met ook foto- materiaal erbij. Aanbevelingsbrief brief van de bisschop van Masaka. Aanbevelingsbrief van bisschoppelijk ontwikkelingsfond Masaka link naar website vastenactie Artikel dat verschenen is in het parochieblad  
PDF PDF PDF Link PDF

Volg onze actie op facebook